HC (High Capacity) Filterpåsar

Med användning av våra HC-filterpåsar så ökar man filtreringytans area med 70% jämfört med standardpåsar i samma storlek.

Påsen är placerad i en rostfri filterkorg med en inre kärna som stöd. Korgarna kan modifieras så att de passar de olika filterhus som finns ute på marknaden.

Vätskan flyter igenom påsens yttre väggar och kärnan vilket möjliggör större flöden jämfört med standardpåsar. Större filtreringsarea gör att smutsen fångas upp effektivare och förlänger påsens livstid.

Genom användning av en HC-påse i ny installation kan man gå ner i storlek på filterhus och ändå få samma flöde igenom. Det gör att man sparar både plats och pengar på samma gång.

Om man använder HC-påse på ett befintligt filterhus kan man göra väldigt stora förbättringar med låg investering.

Denna påse reducerar volymen av kvarhållen vätska med 30 % vilket underlättar byten av påsar och genererar mindre svinn.

Standardkonstruktionen av HC-påsarna är gjord på vår materialserie extended life , men kan givetvis tillverkas i andra material efter önskemål.

Ihop med vår Welseal-ring , som ger ett utmärkt hermetisk förslutning, säkerställer man en optimal filtreringsprocess.

HC-påsen finns i storlekar som passar filterhus 1 och 2.