MBP 300-serien högeffektiva filterpåsar

Allied Filter Systems Ltd har utvecklat MBP 300-serien filterpåsar, en unik absolut filtrering från 1-10 my. Påsarnas effektivitet att fånga partiklar är upp till 99% !

För processer som kräver absolut filtrering har filterpatroner varit den vanligaste metoden för att uppnå hög effektivitet i kritiska applikationer.

MBP 300-serien är utvecklad till att prestera minst lika bra resultat som filterpatroner men med vissa fördelar:

  • Högre smutskapacitet
  • Högre vätskeflöden
  • Lägre tryckfall, vilket ger längre livstid
  • Smutsen fångas på insidan av påsen vilket ger snabbare byte och rengöring av filterhus
  • Färre stopp i produktionen pga av enklare och snabbare byten
  • Tar mindre lagerutrymme än patroner
  • Mindre antal förseglingspunkter än patroner

Resultatet blir högeffektiva filterpåsar för mest kritiska applikationer som ger en kostnadsreducering av filtrering och samtidigt förbättrar kundernas processer.

MBP 300-serien är konstruerad av 5 skikt polypropylen med uppgift att gradvis fånga upp smutspartiklarna samtidigt som vätskan flyter igenom påsen. Detta gör att partiklarna är jämnt fördelade mellan olika skikten.

Ett extra lager med smutsavvisande förfiltrering finns på påsens yttre vägg för att förlänga påsens livstid.

MBP 300-serien högeffektiva filterpåsar följer EC livsmedeldirektiv och är konstruerade av material som är FDA-listade enligt Federal Regulations 21 CFR part 177.