Mega Depth-serien filterpåsar

Mega Depth är en flerskiktspåse utvecklad för att optimera effektiviteten på filtreringen, livslängden och kapaciteten att stoppa smutspartiklar i alla processer.

Varje filterpåse skräddarsys så att den passar önskad applikation genom att modifiera påsens flera skikt, vilket ger önskad optimering.

På grund av stort antal olika skikt i påsen fångas partiklarna progressivt i olika steg, beroende på storlek, och gör att trycket i hela påsen blir mycket mindre vilket ger ökad livslängd.

Den finns i olika variationer, från 1 my – 200 my och finns till både standard och icke standard-filterhus.

Fördelar med Mega Depth- serien filterpåsar:

  • Avsevärd förlängning av livstid på filter
  • Mindre stopp i produktionen pga filterbyten
  • Färre filterbyten för teknikerna
  • Mindre avfall / miljövänligt
  • Mindre spill av processvätska

Typiska applikationer för denna lösning är filtrering av aminosyror, färg, kemikalier, vatten och annan vätskerening men fungerar utmärkt för de flesta applikationer där effektivitet och höga krav på filtrering ställs.