Multi Påsfilterhus

Allied Filter Systems kan erbjuda Multi Påsfilterhus för applikationer som kräver höga flödeshastigheter eller en stor filtreringsyta. Standardsortimentet av Multi Påsfilterhus är kärl med 4 till 16 filterpåsar, större kärl är tillgängliga på begäran.

Flödet fördelas likagenomvarjefilterpåsevilketsäkerställerenjämnfördelningavpartiklaruppbyggnad i filterpåsarna.

Filterpåsarna hålls på plats individuellt av trepunktslåsande bajonetter, som komprimerar ringen på filterpåsen och skapar en tätning med filterkärlet.

Locket på Multi påsfiltret har en motvikt ochfjäderassisteradlyftmekanismsomsäkerställerattöppningochstängningavfiltretärsäkertochenkeltföroperatörerna.Motviktenärexaktochgerlocketenpraktiskt taget viktlöskänsla.Somenextrasäkerhetsfunktionmonterasettenkeltlåssystempågångjärnetsomstandardochkanaktiverasnärlocketäriheltöppetläge.

Multi påsfilterhusen finns med två stängningstyper, antingen ett bultat lock eller med en snabbstängningsklämma.

 

Snabbstängningssystemet

Snabbstängningssystemet utvecklades för att eliminera behovet av svängbultar samt för att spara tid vid byte av filterpåsar.

Systemet beståravenkraftigprecisionskonstrueradklämma,enöppningsrattmedmotskruvochettsäkerhetslåsfästvidenkulventil som är monteradpålocketsventil.

För att byta filterpåsar lossas först säkerhetslåset samtidigt som filterhuset ventileras. Genom att vrida på ratten, öppna sedan klämman. Locket kan sedan lyftas och filterpåsarna bytas. Omvänd procedur utförs för att stänga huset.

Multi påsfilterhusen ärutformadeförattvaraergonomiska.Etttangentielltbottenutloppminimerarkärletshöjd,minskarinstallationsutrymmetochgeroperatörernaenbekväm arbetshöjd vid byte av filterpåsar.

Det finns två standard inlopp och utloppskombinationer:

Stil 3 – Sido inlopp / tangentielltbottenutlopp på motsatt sida

Stil 4 – Sidoinlopp / tangentielltbottenutlopp på samma sida

Lockdesignen med gångjärn minimerar golvytan som krävs vid installation jämfört mot traditionella davit-lockmodeller.

Multi påsfilterhus är konstruerade av rostfritt stål 304 eller syrafast stål 316L. Standardklassning är 10 Bar och 80°C. Högre klassning för tryck- och temperaturvärden finns tillgängliga på begäran. Multi påsfilterhus kan CE-märkas vid behov. Tillvalsfunktioner finns tillgängliga för att uppfylla alla kundkrav som alternativa inlopps- och utloppskombinationer, värmefoder och många fler. Se sidorna 16 och 17 för ytterligare information.