Polypropylen Serien

Polypropylen påsfilterhusen finns i storlek 1 och 2 lämpar sig för applikationer i miljöer där Syrafast stål inte är kompatibelt med vätskan som ska filtreras.

Polypropylen Serien har sidoinlopp och en försänkt korgdesign som passar hela vårt sortiment av filterpåsar inklusive våra svetsade ”Welseal” kragar.

Silkorgen har hög öppenarea och är tillverkad av polypropylen.

En viktig egenskap i vår design är att filterhuset har ett bultat lock, vilket är fördelaktigt jämfört mot modeller med skruvade lock. Polypropylen gängor kan nötas med tiden vid upprepad öppning och stängning av ett skruvat lock, vilket i slutändan skadar lockets förseglingsförmåga. Dessutom kan polypropen deformeras vid upprepad trycksättning, vilket också kan skada skruvade stängningssystem. Konstruktionen med bultade lock gör att våra påsfilterhus av polypropen kan CE-märkas.

För kontinuerliga processer kan vi erbjuda duplexsystem med sammankopplade ventiler, eller om högre flöden krävs kan flera kärl kopplas ihop via ett grenrör.

Standard konfigurationen är vår stil 3 (övre sidans inlopp – nedre sidans utlopp). Den har bottenplugg och toppventil och DN50 (eller 2 ” ANSI) flänsade inlopps- och utloppsanslutningar. Kärlet är konstruerat för att vara golvmonterat, men valfria justerbara rostfria ben finns som tillbehör. Filterhus av polypropen finns i tryckklassning 6 Bar eller 10 Bar.

För applikationer där frätande vätskor filtreras kan dessa kärl även produceras av PVDF.