Simplex och duplex-system

Simplex system är designade för applikationer där tillfälligt avbrott tillåts för rengöring. Korgen är försänkt med lyfthandtag , placerade på den inre ringen. Komplett med en O-ring för att säkra total försegling. Simplex system är också försedda med bultat lock, inlopp från sidan och utlopp antingen på sidan eller i botten (styles 2-8).

Har man inte möjlighet till avbrott har vi duplex-system som består av 2 st silar, en som alltid är i gång och den andra i stand-by läge. Levereras komplett med kopplingar och ventiler. När maximalt tryck har uppnåtts byter man bara till filtret som är i stand-by läget utan störningar i produktionen. Filtret som inte används kan nu rengöras och förberedas för bruk.

Standard simplex och duplex-system finns upp till 12” anslutningar , och kan anpassas enligt speciella önskemål.